Zagreb
Zagreb
Split
Rijeka
Zadar
Pon - Pet / 09:00 - 16:00
|
Krešićeva 32
|
01 209 5000
01 209 5000
|
095 209 5000
01 209 5000
|
095 209 5000
01 209 5000
|
095 209 5000
Kontakt

Politika privatnosti

1. Uvod

Društvo Trojka Promet j.d.o.o., Krešićeva ulica 32, Zagreb (Grad Zagreb), OIB: 49689583163 (u nastavku: Društvo), izuzetno cijeni privatnost svakog posjetitelja i korisnika usluga naše web stranice.

Upravo stoga, Vašoj privatnosti posvećujemo veliku pozornost te slijedimo sve važeće propise i najbolju europsku praksu.

2. Primjena Politike privatnosti

Ova politika privatnosti (u nastavku: Politika privatnosti) izrađena je u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (eng. General Data Protection Regulation, u nastavku: GDPR) te se odnosi na korištenje svih naših web stranica i IT sustava te na sve usluge i sadržaje koje nudimo našim korisnicima, a kojima se može pristupiti putem svih dostupnih elektroničkih sredstava, aplikacija, društvenih mreža, telefonskim putem ili osobno.

Ovom politikom privatnosti želimo na razumljiv i transparentan način sve posjetitelje i korisnike naših usluga obavijestiti o tome koje osobne podatke prikupljamo i kako ih obrađujemo.

3. Što su osobni podaci i obrada osobnih podataka

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Ova Politika privatnosti ne primjenjuje se na podatke koji su anonimizirani, odnosno izmijenjeni na način da ih se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

4. Koje osobne podatke prikupljamo

Prikupljamo Vaše osobne podatke koji su nužni kako biste mogli napraviti registraciju i primiti naše usluge.

Prilikom registracije određene podatke, kao što je Vaše ime i prezime, datum rođenja, OIB ili prebivalište, prikupljamo u skladu s našim zakonskim obvezama.

Također, podatke prikupljamo i tijekom komunikacije s Vama, ukoliko ste nam se obratili putem naše korisničke službe ili na druge načine, kao i pri rješavanju Vaših eventualnih prigovora. U okviru navedenog, telefonski razgovori mogu biti snimljeni i isključivo korišteni u svrhe unapređenja naših usluga ili radi rješavanja pritužbi, o čemu ćemo Vas prilikom poziva obavijestiti.

5. Pravna osnova i svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo radi poduzimanja radnji koje prethode sklapanju ugovora odnosno radi izvršavanja ugovora i usluga koja nudimo, poput sklapanja Ugovora o radu ili organiziranje edukacija, a radi njihove dostupnosti.

Također, Vaše osobne podatke možemo obrađivati uz Vašu izričitu privolu. U slučaju takve obrade Vaših osobnih podataka, imate pravo svoju privolu povući u svakom trenutku, što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole.

Osim toga, Vaše osobne podatke možemo prikupljati i obrađivati radi poštivanja pravnih obveza određenih primjenjivim propisima ili ukoliko postoji legitiman interes Društva za takvim prikupljanjem i obradom kao npr. radi obavještavanja o uslugama i proizvodima, unaprjeđenja naših usluga i njihove kvalitete ili sprječavanja i otkrivanja zloupotreba.

6. Prijenos podataka

Radi izvršavanja ugovora i pružanja naših usluga, a sukladno Vašem odabiru načina izvršenja usluge odnosno odabranim postavkama dostupnosti Vašeg oglasa ili drugih usluga koje nudimo, Vaše osobne podatke možemo kroz pružanje naših usluga učiniti dostupnima i u inozemstvu, ukoliko je to potrebno za izvršenje ugovora ili pružanje usluge i ukoliko je to u skladu sa sadržajem zatražene usluge.

U okviru navedenog, Vaši osobni podaci mogu biti dostavljeni našim poslovnim partnerima u Hrvatskoj i inozemstvu s kojima surađujemo ili ćemo surađivati radi izvršenja ugovora odnosno pružanja usluge.

Konačno, Vaši osobni podaci mogu biti preneseni u slučaju utemeljenog zahtjeva nadležnog tijela, zakonske obveze, zlouporabe ili sumnje na zlouporabu, sprječavanja prijevare i nezakonitih aktivnosti i u drugim na zakonu utemeljenim razlozima.

7. Sigurnost

Primjenjujemo najviše standarde tehničke i organizacijske sigurnosti radi zaštite osobnih podataka od njihovog slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima. Samo ovlaštene osobe Društva i drugih subjekta koji Društvu pružaju usluge i podršku imaju pristup osobnim podacima, a navedene osobe svjesne su svojih odgovornosti te su obvezne čuvati povjerljivost osobnih podataka i privatnost svih naših korisnika.

Sa svim subjektima koji Društvu pružaju usluge i podršku imamo sklopljene ugovore o zaštiti osobnih podataka te provodimo redovitu analizu dosegnutih tehničkih i organizacijskih mjera kako bismo kontinuirano održavali najviši stupanj zaštite Vaše privatnosti..

8. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Vaše osobne podatke koje smo prikupili radi izvršenja naših usluga, čuvamo onoliko koliko je potrebno za izvršenje ugovora odnosno pružanje usluge. Nakon okončanja ugovornog odnosa, više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke osim ukoliko je navedeno naša zakonska obveza, ukoliko je potrebno radi ostvarivanja pravnih zahtjeva ili postoji legitiman interes Društva za navedenim.

9. Marketing

Društvo provodi marketinške aktivnosti u vidu korištenja newslettera, promidžbenih poruka i promidžbenih obavijesti o našim uslugama i proizvodima. Takve aktivnosti provode se kada Društvo ima legitiman interes ili kada date svoju izričitu privolu. Ukoliko se marketinška aktivnost provodi na temelju Vaše privole, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka za potrebe takvog marketinga i povući svoju privolu.

10. Upotreba kolačića

Na našim portalima koristimo tzv. kolačiće (eng. cookies).

Što su kolačići, odnosno eng. cookies?

Kolačič (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih.
Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.

Kolačići se mogu klasificirati kao:

Privremeni kolačići (Session cookies) – pohranjuju se na računalu, te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internatskoj stranici da dobije privremene podatke
Trajni kolačići (Persistent cookies) – Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka.

Što su kolačić od prve strane?

Oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu.

Što su kolačići do treće strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords). Ovi kolačići nisu postavljeni od strane naših portala, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

Koje su Vam opcije dostupne?

U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safary, Firefox ili Crome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje ćete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.

Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na našim portalima.

11. Vaša prava

Imate pravo:

a) dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podatci te, ako se takvi osobni podatci obrađuju, pristup tim podatcima i informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podatci biti pohranjeni ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, Vašim pravima u pogledu obrade osobnih podataka kao i o postojanju automatiziranog donošenja odluka;

b) zatražiti ispravak netočnih podataka ili njihovu dopunu;

c) zahtijevati brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas u kojem slučaju Društvo možda neće biti u mogućnosti nastaviti izvršavati ugovor odnosno pružati uslugu;

d) zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, osobito ukoliko osporavate njihovu točnost i u drugim slučajevima određenim primjenjivim propisima;

e) zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na Vašoj privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem;

f) uložiti prigovor na svaku drugu obradu podataka koja se temelji na tzv. legitimnom interesu, uključujući izradu profila;

g) podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

12. Izmjene/dopune Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti može se izmijeniti ili dopuniti stoga Vas upućujemo da njezin sadržaj provjerite s vremena na vrijeme.

13. Kome se obratiti

Za ostvarivanje Vaših prava te sva pitanja vezana za Politiku privatnosti, molimo obratite se našem službeniku za zaštitu podataka na email adresu: kontakt(at)trojkapro.hr ili poštom na adresu Društva: Krešićeva ulica 32, 10 000 Zagreb (Grad Zagreb).